pl en
Rozmiar czcionki: A A
Diagnostyka


Spektralna tomografia siatkówki (SOCT)

OCT Spectralis Blue Peak (Heidelberg Engineering GmbH)

Aktualnie w naszym centrum prowadzimy badania z użyciem SOCT Spectralis.

OCT Spectralis jest kombinacją: Konfokalnego Skaningowego Laserowego Oftalmoskopu (cSLO) i Optycznego Koherentnego Tomografu w domenie spektralnej (SD - OCT).

Pozwala na ocenę:
 • odcinka przedniego oka (pomiar kąta przesączania, ocena rogówki i tęczówki)
 • odcinka tylnego oka (siatkówki, nerwu wzrokowego)
 • poza klasycznymi obrazami urządzenie pozwala na wykonywanie zdjęć bezczerwiennych oraz obrazowanie autofluorescencji oka.
Technologia BluePeak™ wykorzystuje niebieskie światło laserowe do wzbudzania autofluorescencji w lipofuscynie, która jest naturalnie występującym wskaźnikiem metabolicznym w komórkach nabłonka barwnikowego siatkówki. Analiza tego składnika może pokazywać ważne informacje dotyczące stanu siatkówki. Konfokalny system laserowy z homogenicznym niebieskim laserem, w który jest wyposażony Spectralis, zapewnia wyraźne i kontrastowe obrazy aktywności metabolicznej siatkówki. Są one pozbawione artefaktów wynikających z rozproszenia światła oraz niskiej czułości aparatu, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych funduskamer.

Pomiar szerokości kąta przesączania
3D SOCT 2000 (Topcon)

Charakterystyka badania:
Spektralna tomografia siatkówki (SOCT) to urządzenie, które zrewolucjonizowało diagnostykę chorób oczu. Obrazowanie tkanek oka w przekroju porównywalnym do obrazu histologicznego, stanowi nieocenione narzędzie diagnostyczne w badaniu zarówno przedniego jak i tylnego odcinka gałki ocznej.

Zastosowanie:

Obrazowanie siatkówki w projekcji 2D oraz 3D
Przekroje OCT wykonane tomografem 3D OCT-2000 doskonale ilustrują strukturę ciała szklistego i siatkówki. Możliwa jest ocena grubości poszczególnych struktur anatomicznych, jak również ocena porównawcza kondycji siatkówki na kolejnych wizytach.

Zdjęcia dna oka
Wbudowana funduskamera z wysokiej jakości aparatem cyfrowym (16.2 Mpx) uzupełnia diagnostykę SOCT, pozwalając w szczegółach zobrazować strukturę oka i ujawniając wszelkie zmiany patologiczne.

Profil jaskrowy
Moduł jaskrowy umożliwia wykonanie w pełni zautomatyzowanej topografii tarczy nerwu wzrokowego oraz porównanie jej z normatywną bazą danych. Moduł jaskrowy, uzupełniony o analizę komórek zwojowych i pomiar kąta przesączania, stanowi kompletne narzędzie obrazowania. Badanie pozwala na oszacowanie średniej grubości włókien nerwowych RNFL (retinal nerve fibre layer) co ma zastosowanie przede wszystkim w diagnostyce jaskry ale też w chorobach demielinizacyjnych (np. sclerosis multiplex).

Skanowanie przedniego odcinka oka
Różnorodne funkcje analityczne w połączeniu z fotografią kolorową i obrazowaniem 3D SOCT umożliwiają obrazowanie oraz analizę rogówki, przedniego odcinka oka ( np. ocena stożka rogówki, kąta przesączania, pomiar grubości rogówki, ocena rogówki po zabiegach refrakcyjnych).


Przebieg badania
 Badanie wykonuje się w pozycji siedzącej, najczęściej po wcześniejszym rozszerzeniu źrenic, choć
  może być też przeprowadzone bez rozszerzania źrenic (przy przeziernych ośrodkach optycznych).
 Tomografię oka wraz z opisem pacjent otrzymuje bezpośrednio po badaniu
 Szacunkowy czas trwania badania z opisem: 40min.

Przeciwskazania
Badanie SOCT jest badaniem nieinwazyjnym, bezpiecznym, może być wykonywane wielokrotnie.Zanik geograficzny plamki żółtejMikroskopia konfokalna (Konan Medical)

Aktualnie w naszym centrum prowadzimy badania z użyciem mikroskopu konfokalnego japońskiej marki Konan. Urządzenie pozwala na:
 • ocenę stanu komórek śródbłonka rogówki
 • pomiar grubości rogówki (pachymetria)
Mikroskopia konfokalna ułatwia m.in.:
 • diagnostykę chorób infekcyjnych rogówki (np.infekcji pierwotniakiem Acanthamoeba lub niektórych infekcji grzybiczych i wirusowych)
 • diagnostykę dystrofii Fuchsa
 • diagnostykę zmian rogówki wywołanych stosowaniem niektórych leków (np. amiodaronu czy chlorochiny)
 • określenie wpływu na rogówkę chorób metabolicznych np. cukrzycy lub chorób spichrzeniowych
 • monitorowanie stanu rogówki po laserowych zabiegach refrakcyjnych, crosslinkingu, przeszczepach oraz po urazach, zmiany spowodowane noszeniem soczewek kontaktowych czy wreszcie zmiany wywołane starzeniem się organizmu.
Młyńczak T. Mikroskopia konfokalna – nowe narzędzie w diagnostyce schorzeń rogówki. „Przegląd Okulistyczny” 2009, nr 6 (32), s. 10-11. Pełny artykuł znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.przegladokulistyczny.pl/mikroskopia

Dystrofia Fuchsa

Prawidłowy stan śródbłonka rogówki


Angiografia fluorosceinowa (FLA)

Funduskamera FF450plus (Zeiss)

Charakterystyka badania:
Angiografia fluorosceinowa (FLA)umożliwia obserwację krążenia naczyniówkowo-siatkówkowego, a także patologii dotyczących siatkówki i naczyniówki. Po podaniu kontrastu (10% roztworu soli sodowej fluorosceiny) wykonuje się serię zdjęć. Przepływ barwnika w tętnicach i żyłach oka informuje np. o istnieniu nowych nieprawidłowych naczyń, lokalizacji zmian barwnikowych, nowotworowych. FLA jest szczególnie wartościowe we wczesnym wykrywaniu zmian chorobowych w cukrzycy.

Przebieg badania
• Badanie wykonuje się w pozycji siedzącej, po wcześniejszym rozszerzeniu źrenic. Rzadko podczas
  badania pojawić mogą się przejściowe nudności (trwające około 2-3minuty). Po podaniu kontrastu
   może wystąpić zażółcenie skóry i moczu, które mija po około 1 dobie.
• Wynik angiografii fluorosceinowej oka wraz z opisem pacjent otrzymuje bezpośrednio po badaniu.
• Szacunkowy czas trwania badania z opisem: 45min.

Przeciwwskazania
Przeciwskazania to: uczulenie na fluoresceinę, ciąża, niewydolność nerek.
Kolorowa fotografia oka

Funduskamera FF450plus (Zeiss)
3D OCT 2000 (Topcon)

Kolorowa fotografia odcinka przedniego i dna oka to wartościowa dokumentacja medyczna. Dzięki zdjęciom łatwiejsza jest ocena progresji zmian chorobowych.


Ultrasonografia (USG)

ACCUTOME (Scan-Plus)

Charakterystyka badania:

projekcja A (Biometria)
umożliwia pomiar długości gałki ocznej i struktur oka

Zastosowanie:
Umożliwia wyliczenie mocy soczewki, którą planuje się wszczepić do oka po usunięciu zaćmy. Ponadto pozwala na wykonanie pomiarów poszczególnych struktur gałki ocznej np. może być wykorzystywana w ocenie postępującej krótkowzroczności.

Projekcja B
Zastosowanie:
Badanie jest niezastąpione w oczach z nieprzeziernymi ośrodkami optycznymi (tzn.: w wylewach krwi do ciała szklistego, przy bielmie rogówki, zaćmie), w diagnozowaniu i lokalizacji guzów wewnątrzgałkowych, ciał obcych. W ocenie wysokiej krótkowzroczności, choroby Gravesa-Basedova, odwarstwieniu siatkówki.

Przebieg badania
• Badanie wykonuje się w pozycji leżącej. Lekarz przy użyciu głowicy USG pokrytej żelem bada   gałkę oczną. Oko pacjenta na czas badania jest zamknięte, nie ma konieczności rozszerzania   źrenicy.
• Wynik USG wraz z opisem pacjent otrzymuje bezpośrednio po badaniu
• Szacunkowy czas trwania badania z opisem: 40min.

Przeciwwskazania
Rany perforujące gałki ocznej.


Badanie pola widzenia (Perymetria)

Polomierz Humphrey HFA III 830 (Carl Zeiss) NOWOŚĆ!!

Firma Humphrey z Grupy ZEISS stworzyła światowy standard perymetrii statycznej (ponad 50.000 perymetrów zainstalowanych w świecie). Wieloletnie badania pozwoliły stworzyć aparat o najbogatszym wyposażeniu dla pewności badania, wygody lekarza i pacjenta. Perymetry firmy HUMPHREY zachowuje pełną zgodność ze standardem Goldmanna łącząc wiarygodność wyników z komfortem pracy użytkownika. Dzięki technologii projekcji możliwa jest zamiana wielkości bodźca i jego natężenia, a także tworzenie własnych testów.

Charakterystyka badania:
Pozwala na ocenę pola widzenia centralnego i peryferyjnego.

Zastosowanie:
Wykonywane rutynowo w diagnostyce jaskry ale również w chorobach nerwu wzrokowego, uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego.

Przebieg badania
 • Badana osoba spogląda na centralny punkt czaszy aparatu. Równocześnie obwodowo pojawiają się punkty świetlne o różnym natężeniu. Zadaniem pacjenta jest naciskać przycisk pilota za każdym razem, gdy dostrzeże on pojawiające się obwodowo punkty świetlne.
 • Wynik badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po jego przeprowadzeniu


Przeciwskazania:
Słaba współpraca pacjenta (np. u dzieci), niska ostrość wzrokuKomputerowe badanie wzroku (Autorefraktometr)

Topcon KR-800

Podstawowe badanie okulistyczne pozwalające na badanie refrakcji oka i mocy rogówki w głównych osiach optycznych

Nowość!
RETINOMAX 3 ręczny autorefraktometr firmy RIGHTON (NIKON) - JAPAN:
Najnowsza generacja najszybszego i najdokładniejszego
autorefraktometru przenośnego na świecie

- ZŁOTY STANDARD wśród autorefraktometrów pediatrycznych
- ZŁOTY STANDARD wśród autorefraktometrów przenośnych


Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (Tonometria)

Tonometr z pachymetrem (TX-20P firmy Canon)

Wysokość ciśnienia wewnątrzgałkowego jest czynnikiem pozwalającym ocenić ryzyko jaskry i tym samym ma krytyczne znaczenie w diagnostyce i leczeniu tego schorzenia.
Urządzenie umożliwia:
• wykonanie automatycznego, bezkontaktowego pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP)
• bezkontaktowy pomiar centralnej grubości rogówki (pachymetria)

Ponadto TX-20P umożliwia rekalkulację pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego o pomiar centralnej grubości rogówki. Bezkontaktowy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego skompensowany o grubość rogówki to maksymalna dokładność pomiarowa.

Brak informacji o rzeczywistej grubości rogówki utrudnia rozpoznanie jaskry ponieważ może przekłamywać ostateczny odczyt wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego, a tym samym opóźniać postawienie prawidłowej diagnozy. Przy grubszej rogówce pomiary ciśnienia są zawyżane, a w przypadku cieńszej rogówki - zaniżane.

Dzięki zautomatyzowanemu naprowadzaniu głowicy we wszystkich kierunkach oraz wbudowanemu pachymetrowi ,TX-20P zapewnia pomiar dużo dokładniejszy niż standardowy tonometr bezkontaktowy.

Tonometr I-Care

TONOMETR iCare TA01i - zasada działania została oparta na opatentowanej indukcyjnej metodzie pomiaru siły odbicia sondy od powierzchni rogówki. Metoda ta umożliwia szybki i dokładny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego bez stosowania środków znieczulających, a zastosowanie jednorazowych sond eliminuje ryzyko zakażenia.

Urządzenie to jest szczególnie przydatne u dzieci i pacjentów słabo współpracujących. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji!Badanie grubości rogówki (Pachymetria)

Użyteczna w diagnostyce jaskry, w operacjach wszczepienia pierścieni śródrogówkowych,
w zwyrodnieniach rogówki.

3D SOCT 2000 (Topcon)
Tonometr z pachymetrem (TX-20P firmy Canon)
Mikroskop konfokalny (Konan Medical)

Copyright © 2012 Neone